Forum Medical - sfaturi medicale online

Versiunea integrală: Ce înseamnă medicina muncii
În acest moment vizualizezi o versiune simplificată a conţinutului. Vezi versiunea integrală cu formatarea adecvată.
Este o specialitate medicală extrem de vastă, de relaţie, care înglobează cunoştinţe din toate celelalte specialităţi medicale.

Medicina muncii se ocupă cu prevenţia, diagnosticarea şi managementul bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, a accidentelor de muncă, precum şi cu promovarea sănătăţii şi productivităţii muncitorilor.

Asistenţa medicală impusa de legislaţia muncii

Noul cod al muncii prevede ca orice persoană care doreşte să se angajeze într-un loc de muncă trebuie să aibă obligatoriu, în dosarul care se depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă şi o Fişă de aptitudine care cuprinde examenul medical efectuat de un medic de medicina muncii.

Acest tip de examen se numeşte Examen medical la angajare şi permite Angajatorului să cunoască:

* Aptitudinea / aptitudinea condiţionată / inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesia / funcţia şi locul de muncă în care angajatorul il va desemna să lucreze;
* Compatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă;
* Faptul că persoana care urmează a fi angajată nu prezintă o afecţiune ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi angajaţi de la acelaşi loc de muncă;
* Faptul că persoana care urmează a fi angajată nu reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei careia îi asigură servicii.

În funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina muncii face propuneri pentru:

1. adaptare a postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice şi la starea de sănătate a angajatului
2. îndrumare a persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă
3. includere în circuitul informaţional şi operaţional a acelor persoane care necesită supraveghere medicală deosebită.

Examenul medical periodic are ca scop

* confirmarea aptitudinii / inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesia / funcţia şi locul de muncă în care acesta va fi desemnat să lucreze.
* depistarea apariţiei unei boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori nocivi profesionali.

Acest control permite Angajatorului să cunoască starea de sănătate a angajaţilor, în strictă legătură cu procesul muncii, pe toată perioada cât acesta este angajat. Şi acest examen scuteşte Angajatorul de orice problemă legală care ar putea să apară cu oricare dintre angajaţi.

Controlul medical periodic include

* înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajării, sau la ultimul control medical periodic până în momentul controlului medical respectiv
* examenul clinic efectuat de medicul specialist de medicina muncii
* examene clinice şi paraclinice complementare, diferenţiate în funcţie de vârstă, sex, stare de sănătate.

Alte tipuri de controale

* Control medical de adaptare - se efectuează la indicaţia medicului de medicină muncii
* Control medical la reluarea activităţii - efectuat după o întrerupere a activităţii de min 90 de zile pentru motive medicale sau de 6 luni pentru orice alte motive
* Supravegherea specială - pentru anumite categorii de angajaţi, expusi la riscuri profesionale
* Întocmirea fişierelor medicale şi a dosarului medical conform legislaţiei în vigoare.

Concluzia examenelor clinice şi paraclinice se finalizează prin completarea fişei de aptitudini, numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru angajat în plic închis şi cu recomandări.

Obligaţia angajatorului este de a completa pentru fiecare angajat

* Fişa de solicitare pentru angajare / pentru controlul periodic;
* Fişa de expunere la riscuri profesionale (angajare / control periodic).
* Monitorizarea stării de sănătate a personalului expus la riscuri profesionale

Orice angajat cu aptitudine condiţionată sau inapt temporar va intra într-un program de supraveghere specială, în care medicul de medicina muncii va urma evoluţia afecţiunii depistate până la vindecarea / stabilizarea ei, legătura cu medicul de familie sau medicul specialist fiind în această etapă deosebit de importantă.

Medicul de medicina muncii va prezenta angajatorului un raport scris cu privire la situaţia stării de sănătate a angajaţilor în relaţie cu condiţiile de muncă şi riscurile profesionale.
URL de referinţă