Forum Medical - sfaturi medicale online

Versiunea integrală: Istoric, definitii, legislatie
În acest moment vizualizezi o versiune simplificată a conţinutului. Vezi versiunea integrală cu formatarea adecvată.
In tara noastra, un inceput organizatoric a fost in 1920 prin crearea Departamentului Muncii si Ocrotirii Sociale, cu preocupari in domeniul "medicinii asigurarilor si igienei industriale" In 1951 se organizeaza centrele sanitare si antiepidemice in toata tara , avand si o sectie de igiena industriala. In perioada imediat urmatoare se reglementeaza declararea obligatorie a bolilor profesionale, reorganizarea asistentei medicale in intreprinderi, obligativitatea examenului medical la angajare si periodic, participarea financiara, precum si asigurarea bazei materiale de catre intreprinderi.

In acelasi timp apar primele servicii incadrate cu medici de specialitatea medicina muncii in intreprinderile mari. Incepand cu 1970, prin stabilirea unui concept unitar de activitate de medicina muncii se creeaza premisele sistemului actual in acest domeniu.

Definitia medicinii muncii - "Medicina muncii este o disciplina medicala care studiaza relatia fiziologica si relatia patologica dintre organismul uman si munca, in vederea recomandarii masurilor care sa permita desfasurarea activitatii profesionale in conditii fiziologice si igienice pentru mentinerea capacitatii de munca la un nivel ridicat si pentru prevenirea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie".

Scop:
• eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, existenti in sistemul de munca;
• informarea, consultarea si participarea angajatilor si a reprezentantilor acestora.

Legislatia care reglementeaza serviciile de medicina muncii:

* Codul muncii
* Legea 100/1998 a asistentei de sanatate publica
* Legea 90/1996 a protectie muncii cu normele de aplicare NGPM/2002
* Norme specifice de securitate a muncii
* Legea 346/2002 privind asigurarile pentru accidentele de munca si boli profesionale, compleatata cu Ordonanta 107/2003
* Ordonanta 96/2003 privind protectia maternitatii

Codul muncii
Incheierea contractului de munca

Art. 27
(1) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.
Art. 28
Certificatul medical este obligatoriu si in urmatoarele situatii:
• la reinceperea activitatii, dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de munca avand expunere la factori nocivi profesionali, si de 1 an in celelalte situatii;
• in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca sau in alta activitate;
• la inceperea misiuni , in cazul salariatilor incadrati cu contract de munca temporara;
• in cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor, in situatia in care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesii, precum si in situatia schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;
• periodic, in cazul celor care lucreaza in conditii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei;
• periodic, in cazul celor care desfasoara activitati cu risc de transmitere a unor boli si care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, la instalatiile de aprovizionare cu apa potabila, in colectivitati de copii, in unitati sanitare, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei;
• periodic, in cazul celor care lucreaza in unitati fara factori de risc, prin examene medicale diferentiate in functie de varsta, sex si stare de sanatate , potrivit reglementarilor din contractele colective de munca.

Sanatatea si securitatea in munca
Protectia salariatilor prin servicii medicale


Art. 182
Angajatorii au obligatia asigurarii accesului salariatilor la serviciul medical de medicina muncii.
Art. 185
(1) Sarcinile principale ale medicului de medicina muncii constau in:
• prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
• supravegherea efectiva a conditiilor deigiena si sanatate in munca;
• asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca.
(2) In vederea realizarilor ce- i revin, medicul de medicina muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinate de starea de sanatate a acestora.
(3) Medicul de medicina muncii este membru de drept in comitetul de securitate si sanatate in munca.
Art. 186
(1) Medicul de medicina muncii stabileste in fiecare an un program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca pentru fiecare angajator.
(2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator si sunt supuse avizarii comitetului de securitate si sanatate in munca.
Medicul de medicina muncii responsabil de sănătatea angajaţilor de la un anumit loc de muncă are următoarele îndatoriri:

- să posede pe lângă cunoştinţe medicale şi ştiinţifice solide, bune capacităţi de comunicare şi relaţionare;
-să cunoască procesele tehnologice şi operaţiunile îndeplinite de către muncitori, să fie familiarizat cu proprietăţile toxice ale materialelor folosite, precum şi cu toate riscurile asociate locului respectiv de muncă;
-să determine aptitudinea fizică şi emoţională a unui angajat pentru locul său de muncă;
-să ofere consiliere angajatorului în vederea prevenţiei bolilor legate de locul de muncă, să le diagnosticheze la timp şi să le semnalizeze organelor competente atunci când acestea apar;
-să posede o bună cunoaştere a legislaţiei în vigoare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, a metodelor şi regulilor de protecţie a muncii;
-să respecte confidenţialitatea relaţiei medic/pacient, etica profesională şi legislaţia în domeniu;
-să înţeleagă atât problemele angajatorului, cât şi cele ale muncitorilor;

Cam ipotetic, nu???
Intr-adevar cam ipotetic happy
In tot cazul, intre atatea probleme cu care se confrunta sistemul medical, faptul ca medicii au inceput sa foloseasca semnatura electronica e un lucru pozitiv.
URL de referinţă